EpbEnergieprestatiebinnenklimaat

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. Bovendien zal een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn.

Voordelen van de energieprestatieregelgeving

Jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur

Het is aan te raden om eerst te investeren in energiezuinig bouwen of verbouwen omdat die werkzaamheden zeer moeilijk of vrijwel onmogelijk later uit te voeren zijn.  De investering in thermische isolatie en energieprestatie is terugverdiend in een vijftal jaar.

Een gezonde woning met meer comfort

Door in een woning voldoende verse lucht binnen te brengen en de vervuilde, vochtige lucht naar buiten af te voeren, schept u een gezonde binnenomgeving met meer comfort.
Een gecontroleerde ventilatie loont dus voor de gezondheid van u en uw medebewoners.

De woning is meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt

Vanaf 2006 moet er voor elke nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement een energieprestatiecertificaat uitgereikt worden. Dat certificaat laat toe om het energieverbruik (in standaardomstandigheden) te vergelijken met dat van andere woningen of appartementen.
Uiterlijk vanaf 2009 moet bij verkoop en verhuur van een woning of appartement een energieprestatiecertificaat beschikbaar zijn.

Beter voor het milieu

Wie energiezuinig bouwt of verbouwt draagt bij tot een beter leefmilieu. Door minder energie te verbruiken om een woning te verwarmen en te voorzien van sanitair warm water, vermindert men de hoeveelheid rookgassen die in de lucht worden geblazen.

Een energiezuinig, gezonde woning met meer comfort

Schenk aandacht aan de volgende punten:

Compact bouwen

Een compacte woning heeft een bewoonbaar volume dat omsloten wordt met een zo klein mogelijke buitenoppervlakte waarlangs warmte kan verdwijnen.

Een kubusvormige woning is compacter dan een langgerekte woning in balkvorm.
Een woning met één of meer verdiepingen is compacter dan een bungalow met hetzelfde volume.

Thermisch isoleren

De eerste belangrijke stap op weg naar een energiezuinige woning, zet u door de woning goed thermisch te isoleren. De keuze van het materiaal is belangrijk, maar ook de plaatsing moet goed en nauwkeurig gebeuren.
Vergeet naast het isoleren van buitenmuren en dak, de vloerisolatie niet. Die isolatie vermindert niet alleen het warmteverlies naar de grond, maar verhoogt ook het voetencomfort.

Luchtdicht bouwen

Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken. Het bespaart u heel wat energieverbruik.

Ventileren

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner (eigenaar of huurder) van de woning.

Er zijn drie goede redenen om voldoende te ventileren:

 

Zonnewarmte benutten

Een goed doordachte schikking van de ruimtes in uw woning, laat u profiteren van de gratis zonnewarmte in de tussenseizoenen en in de winter.

In principe kan je het best 40 à 60 % van de totale vensteroppervlakte van de woning oriënteren tussen het zuidoosten en het zuidwesten. Kies voor grotere vensters (met een goede beglazing) aan de zuidoost-, zuid- en zuidwestkant van de woning. Zorg dat deze vensters deel uitmaken van leefruimtes: woonkamer, keuken, studeerkamer ...

Beperk het aantal vensters en de grootte van de vensters aan de noordkant van de woning. Aan die zijde schikt u bij voorkeur functionele ruimten: berging, gang, toilet, badkamer...

Opletten voor oververhitting

Door teveel zonnewarmte in de zomer kan de binnentemperatuur hoog oplopen.
Dat kunt u vermijden door in het ontwerp van de woning zonnewering te voorzien: dakoversteek, luifels, lamellen, doeken ... (al dan niet mechanisch).
U kunt ook vensters voorzien met een aangepaste zonnewerende beglazing.

Een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water

De energieprestatie (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van een woning. Het E-peil wordt door al de bovenstaande aandachtspunten beïnvloed.

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Werkwijze

De ontwerpfase

Energiezuinig bouwen en verbouwen start met de eerste pennentrek van de architect. Het is belangrijk om tijdens deze fase rekening te houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie. Samen met de architect en de verslaggever kan u bespreken welke combinatie van maatregelen en materialen het best gebruikt wordt.

De overheid heeft de architecten en de verslaggevers over de energieprestatie regelgeving ingelicht o.a. door een specifiek opleidingspakket. Met de software die de overheid ter beschikking stelt, kan een architect of een verslaggever berekenen of het ontwerp zal voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

De architect integreert de gekozen maatregelen en materialen in de documenten (plannen) van het bouwaanvraagdossier en in de lastenboeken.

De startfase

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en wordt u de 'aangifteplichtige' voor de energieprestatieregelgeving.

Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen.

Door middel van een elektonische startverklaring, deelt de verslaggever de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van de startverklaring. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt het ondertekend document bij.

De uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning beïnvloeden.

In deze fase behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen.

Als de architect merkt dat er een risico ontstaat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) voor het voldoen van de woning aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

De woning wordt in gebruik genomen

Na de uitvoering van de werken, én uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning, moet u als aangifteplichtige aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.

Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af.

 

energieprestatiecertificaat

 

In samenspraak met u dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.  Het is de taak van de verslaggever om correct te rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.

Kostprijs

De kostprijs van de EPB Verslaggeving is afhankelijk van de complexiteit van de woning, de ligging... en varieert tussen 300 en 1000 euro excl. BTW.

 

Bron: www.energiesparen.be