EPcenergieprestatiecertificaat

Zuinig omspringen met energie kan, met de huidige hoge energieprijzen, heel wat euro's besparen. Bovendien is efficiënt en rationeel energiegebruik een noodzakelijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
Door bij nieuwbouwprojecten van meet af aan voldoende aandacht te besteden aan de energiezuinigheid van het gebouw kan men op termijn behoorlijk besparen.
Veel mensen bouwen maar één keer en het zou een gemiste kans zijn om na een tijdje te moeten ervaren dat er onvoldoende rekening werd gehouden met het aspect energie bij de bouw van de woning.
 
In het verleden werd hieraan te weinig aandacht besteed zodat in het bestaande Vlaamse gebouwenpark nog aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden onder meer door een betere isolatie, hoogrenderende verwarmingsinstallaties en goede beglazing.
 
Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op aan het gebouw maar informeert de eigenaars en de gebruiker door middel van een kengetal over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast bevat het energieprestatiecertificaat ook een opsomming van de energiebesparende maatregelen.

 

EPC voor nieuwbouw en vernieuwbouw

 

lees verder

 

EPC voor verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen

 

 

EPC voor publieke gebouwen

 

 

 

 

Bron: www.energiesparen.be