EAPEnergieAdviesProcedure

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven.

Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,... Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.

 

lees verder...

 

EPBenergieprestatiebinnenklimaat

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. Bovendien zal een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn.

 

lees verder...

 

 

EPcenergieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op aan het gebouw maar informeert de eigenaars en de gebruiker door middel van een kengetal over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast bevat het energieprestatiecertificaat ook een opsomming van de energiebesparende maatregelen.

 

lees verder...

 

 

enkele energiebesparende tips

Stel de thermostaat een graad lager in, zo bespaar je ongeveer 7% op je energiefactuur.


 

Spaarlampen verbruiken 5 keer minder energie dan een gloeilamp en gaan 10 keer langer mee.


 

Ontdooi uw diepvries regelmatig. Een rijmlaag van 2 mm is al verantwoordelijk voor een meerverbruik van ongeveer 10%.


 

Kook zoveel mogelijk met een deksel. Koken zonder deksel verbruikt driemaal meer energie.


 

Zet de vaatwasser alleen aan als ze helemaal gevuld is.


 

Douchen i.p.v. een bad nemen, verbruikt minder dan de helft water en energie.

 

 

 

Epc voor nieuwbouw en vernieuwbouw

  • Voor nieuwbouw en verbouwingen waarvoor een bouwvergunning vereist is, gelden sinds 1 januari 2006 eisen op vlak van energieprestaties en binnenklimaat.

lees verder

epc voor verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen

  • Het energieprestatiecertificaat zal enerzijds informeren over de energetische kwaliteiten van het gebouw. Hierdoor kunnen potentiële kopers en huurders het berekende energieverbruik van gebouwen vergelijken en beoordelen.

lees verder

epc voor publieke gebouwen

  • Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moeten een groot aantal publieke gebouwen een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen hebben uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

lees verder